Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. HurtowniaKawyHerbaty.pl, dostępny pod adresem internetowym www.hurtowniakawyherbaty.pl, prowadzony jest przez KawyHerbaty.pl Paweł Nogaj z siedzibą w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 237, kod pocztowy 43-600, NIP 6321023835, REGON 240333425.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających z hurtowni określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem hurtowni.

II. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji są towary i usługi wymienione w ofercie i przedstawione na stronach internetowych hurtowni w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny towarów znajdujących się w hurtowni internetowej, są podane netto i brutto (z podatkiem VAT). Ceny towarów podane są w złotych polskich. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

III. Przyjmowanie zamówień i dostawa

 1. Zamówienie można złożyć bezpośrednio poprzez stronę www.hurtowniakawyherbaty.pl , po rejestracji i aktywacji konta na stronie hurtowni, przez e-mail: hurtownia@kawyherbaty.pl, telefon  +48 507 979 090. Zamówienie może składać tylko osoba pełnoletnia oraz prowadząca działalność gospodarczą lub reprezentująca firmę bądź upoważniona do jej reprezentowania.
 2. Zamówienia w hurtowni można składać elektronicznie 24 godziny na dobę, przez cały rok, a telefonicznie w dni robocze 8:00-16:00.
 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego regulaminu sprzedaży hurtowni internetowej HurtowniaKawyHerbaty.pl
 4. Aby dokonać zamówienia, wymagana jest rejestracja Kupującego. Kupujący składa zamówienie po zalogowaniu się na stronie hurtowni. Potwierdza je. Z chwilą potwierdzenia zakupu, wysłania e-mailem  potwierdzenia wpłaty na konto, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 5. Przy zamówieniach drogą e-mail, Kupujący ma obowiązek podać następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • pełny adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail
 • pełna nazwa firmy
 • numer NIP
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę kawyherbaty.pl Paweł Nogaj zawartych w zamówieniu danych osobowych Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn.29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby naszego sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy. Każdy Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów (mogą być to incydentalne sytuacje) objętych zamówieniem, Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 3. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia Faktury VAT. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem hurtownia@kawyherbaty.pl lub telefonicznie pod numerem +48 507 979 090.
 4. Ceny podane na stronach hurtowni internetowej hurtowniakawyherbaty.pl są cenami netto i brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w koszyku Kupującego..
 5. Podane ceny są cenami za 1kg herbaty (chyba,że wyraźnie napisane jest inaczej), ilość sztuk w opakowaniu pozostałych produktów jest umieszczana w opisie lub przy cenie, a cena jednostkowa dotyczy produktów we wskazanym opakowaniu zbiorczym. Czas realizacji zamówienia, gdzie część produktów jest przepakowywana, może się wydłużyć do 4 dni roboczych.
 6. Minimalna kwota zamówienia to 300 zł netto.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, lub wprowadzania w nich zmian.  
 8. Czas wysyłki, tzn czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów z hurtowni to zwykle 3 dni robocze, z wyjątkiem produktów, których czas wysyłki jest określony inaczej. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach hurtowni, skontaktujemy się, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 11. Przewidywany czas dostawy, w przypadku przesyłki kurierskiej to zazwyczaj 1-2 dni robocze; prosimy o niezwłoczne informowanie nas o opóźnieniach, w celu wyjaśnienia powodu opóźnienia (błędne adresowanie, brak możliwości kontaktu z odbiorcą itp)
 12. Dostawy towarów zamawianych w hurtowni realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie UE poprzez indywidualny kontakt w celu ustalenia formy wysyłki. W przypadku zamówienia poza UE prosimy o indywidualny kontakt.
 13. Obecność towaru w cenniku nie oznacza jego dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 14. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Firma kawyherbaty.pl dokłada starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów, a smak i wygląd herbat może nieznacznie różnić się w zależności od pory roku, miejsca zbioru oraz warunków atmosferycznych panujących w danym roku.

 

IV Płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 2. a) przy dostawie kurierem pod wskazany adres kupującego
 3. b) przelewem bankowym na konto hurtowni
 4. c) gotówką przy odbiorze osobistym
 5. Wysyłka następuje:
  -  w przypadku zamówień płatnych przelewem - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku.
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 1. Wysyłka:
 1. Wysyłka zamówienia na terenie Polski, przy wadze paczki do maksymalnie 30kg brutto odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost, DPD lub transportem własnym klienta, zgodnie z jego życzeniem.
 2. Towar należy sprawdzić zaraz po otrzymaniu przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia, braków lub niezgodności z fakturą, prosimy o:
 • zachowanie opakowania zbiorczego (kartonu) oraz wypełnienia,
 • zachowanie opakowania reklamowanego produktu,
 • niezwłoczne poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji w dniu otrzymania przesyłki, najpóźniej dnia następnego.

 VI .Reklamacje i zwroty:

 1. Reklamacja jest rozpatrywana po otrzymaniu dokumentacji fotograficznej na adres email: hurtownia@kawyherbaty.pl.
 2. Reklamacje ilościowe należy zgłaszać poprzez  kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem hurtownia@kawyherbaty.pl lub telefonicznie pod numerem +48 507 979 090, w dniu odbioru przesyłki lub następnym dniu roboczym, a reklamacje jakościowe w terminie do 14 dni, pod rygorem odmowy ich uwzględnienia.
 3. Sposób rozwiązania reklamacji prosimy uzgadniać drogą telefoniczną lub mailową.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 5. Towary zakupione w hurtowni HurtowniaKawyHerbaty.pl można zwrócić w stanie nieuszkodzonym i w kompletnym opakowaniu na własny koszt. Do towaru należy dołączyć fakturę.
 6. Hurtownia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. 
 7. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt. 
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta:
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu oraz w fakturze handlowej. Językiem zawarcia umowy jest język polski.   
 2. Informacje zawarte na stronach hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl